Prawa pracowników a inicjatywy pracodawców. Jak pogodzić te dwa obozy, co można uzyskać ze zgody jednych, jak i drugich?

Między przedsiębiorcami a pracownikami od wieków iskrzył konflikt interesów, każda ze stron chciałaby przepchnąć swoje racje. Zatrudniający będący też w roli zatrudniających są ukierunkowani na osiągnięcie zysku, a zatem zmniejszenie kosztów pracy. Zatrudnieni natomiast skarżą się na złe warunki pracy i zarobki.

pracownicy

Autor: Mark Warner
Źródło: http://www.flickr.com
W XIX w. utworzyły się grupy robotników, zwane związkami zawodowymi. Pracownicy organizują się według branż i gałęzi przykładowo górnicy, kolejarze czy nauczyciele. A więc związki zawodowe są dobrowolnym organizowaniem się, który dąży do obrony istniejących interesów, z reguły są nimi poprawa warunków pracy, wzrost płac wraz ze wzrostem wydajności pracy. Swoje postulaty mogą próbować przeforsować strategią siły lub porozumienia. Związki te rozwinęły się w wielu państwach rozwiniętych i rozwijających się, ale posiadają różne struktury organizacyjne, zasięg i formę działania. Każdy kto włączy się do związków nie może z tego tytułu ponieść żadnych ujemnych konsekwencji.

W Polsce związek zawodowy powołuje mniej więcej 10 dozwolonych osób, uchwalają statut, powołują komitet założycielski, a następnie składają wniosek o rejestrację do Krajowego Rejestru Sądowego. Najczęściej związki zawodowe inicjują innowacyjne prawo pracy i chcą praw socjalnych zawartych w umowach zbiorowych, dzięki nim prostsze jest wynegocjowanie z pracodawcą o warunki pracy i płacy. Należy również wziąć pod uwagę gospodarkę narodową, która w pewnych sytuacjach może ponieść straty.

w czasie szkolenia

Autor: ITU Pictures
Źródło: http://www.flickr.com
Związki zawodowe mogą bardziej wymuszać wzrostpłac, czy też zatrzymywać inwestycje związane z postępem techniki, które sprawiłoby zwolnienia z pracy. Mogą być również stosowane w celach politycznych, skupiają się często tylko na potrzebach swoich członków, lub też nadmiernie tworzą protesty. Najlepsza jest strategia konsensusu, bo jest otwarta na różne rozwiązania bardziej skuteczne dla wszystkich stron. Zazwyczaj zatrudniony, jak i zatrudniający nie zdaje sobie sprawy, co mu wolno a czego nie, wobec czego wynikają z takiej sytuacji pomyłki.ciąg dalszy adwokat od spraw rodzinnych warszawaWażna jest więc edukacja i takie coś jak szkolenie prawo pracy i szkolenia dla nauczycieli .

Możesz również polubić…