W jaki sposób poprowadzić organizację w trakcie kryzysu?

Działanie samodzielne, zwłaszcza na polu biznesowym, bywa mało dochodowe. Specjaliści od marketingu podają różne pomysły, jak wprowadzić w życie chociażby nawet kilka elementów kooperacji, jednocześnie nic na tym nie tracąc. Porozumienie, czyli współpraca przedsiębiorstw (dowiedz się więcej), ma bowiem polegać na wspólnych korzyściach. Jednym z najprostszych rozwiązań w tym zakresie staje się wymiana logo.

coaching

Autor: Sacha Chua
Źródło: http://www.flickr.com

Działanie samodzielne, zwłaszcza na polu biznesowym, bywa mało dochodowe. Specjaliści od marketingu podają różne pomysły, jak wprowadzić w życie chociażby nawet kilka elementów kooperacji, jednocześnie nic na tym nie tracąc. Porozumienie, czyli współpraca przedsiębiorstw (dowiedz się więcej), ma bowiem polegać na wspólnych korzyściach. Jednym z najprostszych rozwiązań w tym zakresie staje się wymiana logo.

Takie postępowanie w praktyce oznacza, że niepowtarzalny znak firmowy zostaje umieszczony przykładowo na stronach internetowych wszystkich połączonych ze sobą instytucji. Dzięki nim nasza załoga nauczy się skutecznych metod marketingowych, a także dużo innych, przydatnych również w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych. Bardzo ważna jest także skuteczna praca w grupie i zaangażowanie. Nie zapominajmy też o motywacji, która jest niezmiernie ważna.

Pracownik musi wiedzieć, że jego trud będzie doceniony. Można naturalnie wprowadzić ściślejsze powiązania, polegające już na wymianie doświadczeń biznesowych, wspólnym pozyskiwaniu konsumentów albo realizacji tych samych projektów badawczych. Obecnie, kiedy dostęp do innowacyjnych technologii bywa o dużo łatwiejszy niż kiedyś, takie zadania można realizować na terenie całego kraju, a szczególnie w województwach wschodnich, gdzie rozwój gospodarki bywa mocno zahamowany przez nieobecność surowców naturalnych.

Biurowiec

Autor: y.becart
Źródło: http://www.flickr.com

Jedną z takich inicjatyw, łączącą w sobie opisane elementy, jest klaster it (reprezentacja klastra IT).

Sama nazwa nie jest bezplanowa i odsyła do skojarzeń połączonych z szeroko rozumianą kooperacją. Klaster to miano, które przypomina nam terminologię z różnych dziedzin nauki. Określnik pochodzi z języka angielskiego, a na przykład w muzyce oznacza współbrzmienie paru dźwięków. Skrót it staje się powszechnie stosowany w branży teleinformatycznej.

Jak widać, tak skonstruowane określenie już na wstępie podpowiada, że będziemy mieć do czynienia z rewolucyjnym pomysłem nastawionym na owocną współpracę. Aby zostać uczestnikiem takiej grupy należy spełnić wszystkie kryteria określone w regulaminie. Klaster it przyjmie do siebie tylko uczciwych oraz aktywnych przedsiębiorców, dla których powodzenie własnej firmy jest równie ważne, jak dobro ogółu. Etos postępowania jest tak samo bazowy, jak umiejętności prowadzenia biznesu, wiedza teoretyczna i aktualnie zajmowana pozycja na rynku krajowym.

You may also like...