• Bez kategorii

Dotacje dla przedsiębiorstw – sporo narzędzi finansowych dla firm

Dochodem jest nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania. Dochód i przychód nie są tym samym, a pojęcie dochodu rozróżnić należy od pojęcia przychodu.

Za przychód uznaje się każde przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, skutkujące podwyższenie aktywów, lub zmniejszenie pasywów, jakich faktyczne zdobycie powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Jednostki prowadzące aktywność gospodarczą zapłacą w 2016 roku o wiele wyższe składki ZUS. W wypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 2 lata, wysokość składek ZUS zależy od wartości przewidywanego statystycznego miesięcznego wynagrodzenia na kolejny rok (sprawdź, jak obliczyć przychód). W przypadku nowych przedsiębiorców wysokość składki ZUS uzależnione są od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

dokumenty

Źródło: pixabay

Właściciele firm mogą szukać pomocy finansowej na inwestycje w ramach projektów ogólnokrajowych, a także pośród ofert regionalnych. Odmianą w stosunku do minionego budżetu unijnego jest rozszerzenie propozycji zwrotnych instrumentów finansowych, takich jak udzielane na preferencyjnych warunkach kredytów, czy poręczenia. Znacznie trudniejsze okaże się otrzymanie dopłaty w projektach krajowych na nabycie innowacyjnych technologii, maszyn i narzędzi. W wyższej mierze stosowane będą tutaj instrumenty zwrotne i złożone (obliczanie składek ZUS).

Jeśli masz ochotę poznać więcej faktów na omawiane zagadnienie – poczytaj także (http://wojtaszak.komornik.pl/dluznik/) wszystko, co Cię ciekawi na ten temat.

Pomoc bezzwrotna przeznaczona będzie przede wszystkim na współpracę gałęzi biznesu i nauki. Ma to zwiększyć zainteresowanie przedsiębiorstw działalnością badawczo – rozwojową, sprzyjać pobudzeniu innowacyjności, dodatkowo wzmożeniu konkurencyjności miejscowych jednostek na rynku międzynarodowym. Kooperacja pomiędzy nauką i biznesem ma zwiększyć wyzyskiwanie efektów prac badawczych w zakresach komercyjnych i być odpowiedzią na potrzeby rynku.

Dotacje dla firm 2015 to przeważnie te przedsięwzięcia, jakich aktywność zawierać się będzie w ramach wyselekcjonowanych, wyspecjalizowanych obszarów, właściwych z potencjałem danego regionu (dotacje dla firm 2015). Każde województwo osobno charakteryzuje osobiste preferencje gospodarcze i publiczne. Przedsiębiorcy mają do dyspozycji dużo instrumentów finansowych i projektów, dzięki którym mogą otrzymać środki pieniężne na swą działalność.

You may also like...