Transformacja systemu oświaty jest definitywna. Co musi być w nowym programie kształcenia?

Od conajmniej dwóch dekad toczą się ożywione rozmowy dotyczące dzisiejszej oświaty. Rozpatruje się w gruncie rzeczy wszystkie elementy kształcenia dzieci i młodzieży. Dywaguje się na temat długości obligatoryjnej edukacji i poziomu zajęć oferowanych przez podstawówki, gimnazja, licea i technika oraz zawodówki.

Bardzo często kwestionuje

dziecko w szkole

Autor: www.flickr.com
Źródło: www.flickr.com

się sens egzystencji gimnazjów, które nie realizują swojej funkcji i nie dzielą uczniów pod kątem ich uzdolnień i wyboru przyszłych placówek edukacyjnych, tak by zapewnić każdej z grup najkorzystniejszy program nauczania. Wiadomym jest, że należałoby ułożyć inny zestaw przedmiotów dla młodzieży uzdolnionej manualnie, a inny dla młodych humanistów. Kwestią, która absorbuje umysły reformatorów jest również postrzeganie przez społeczeństwo szkół zawodowych. Wychowankowie tych placówek bywają uważani za mniej zdolnych niż ich rówieśnicy ze szkół średnich. Tymczasem zdobycie konkretnych kwalifikacji może okazać się nie tylko bardziej wymagające niż dyplom ogólniaka i matura, ale także bardziej opłacalne. Spece i rzemieślnicy są w dzisiejszych czasach na wagę złota, a ich uposażenia nierzadko przewyższają płace osób z wyższym wykształceniem.

Szeroko omawianym problemem polskiego szkolnictwa jest także zakres programu kształcenia. Wiele osób otwarcie krytykuje bazę programową przygotowaną dla poszczególnych rodzajów szkół. Najczęstszym zarzutem w stosunku do problematyki omawianej na lekcjach jest jej archaiczność i brak zastosowania w dzisiejszym świecie. Dzieci w ciągu długich lat swojej edukacji opanowują imiona królów praktycznie wszystkich krajów Europy, etapy rozwoju pasożytów ludzkich czy też położenie złóż bogactw naturalnych na poszczególnych kontynentach.

nowoczesna szkoła

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Są to bez wątpienia interesujące dane, ale ich przydatność w dorosłym życiu jest znikoma.https://angelka.pl/ (zobacz Fotograf)Szkole wypuszczającej ludzi sukcesu brakuje zajęć praktycznych i nowych, bardziej przystosowanych do współczesności przedmiotów. Młodzież oraz dzieci powinny od początku poznawać takie pojęcia jak na przykład wystawianie faktur VAT, a konkretniej: Idealnym takiego przedmiotu jest być ekonomia. Młodzież musi poznać zasady wolnego rynku, przepisy prawa handlowego i wiedzieć, czym jest kapitał obrotowy netto (więcej: Cena Biznesu), jak przebiega wystawianie faktur vat i komu należą się zwolnienia z vat. Absolwenci posiadający tego typu wiedzę będą wartościowym nabytkiem dla rynku pracy. Zanim jednak takie pojęcia pojawią się w szkolnictwie można dużo więcej dowiedzieć się z internetu np. warto zajrzeć tutaj po więcej informacji: Cena Biznesu.

Możesz również polubić…