Ocena okresowa pracownika – efektywne narzędzie wpływające na rozwój firm

Współcześnie aż 87 % dużych i średnich firm prowadzi rozmaitego typu badania, które mają na celu weryfikację różnych cech pracowników. Czasem mają one na celu weryfikację przeważnie firmy z perspektywy klientów (jak przykładowo badanie mystery shopping), a czasem koncentrują się właśnie na pracowniku – jego zachowaniu, silnych i słabszych stronach, kooperacji.

Ten drugi rodzaj analizy to najczęściej ocena okresowa pracownika, czyli kompleksowa analiza tego, w jakim stopniu pracownik spełnia wymagania swojego stanowiska. Z punktu widzenia przełożonego efekty wiążą się na przykład ze zmianą polityki kadrowej, przeprowadzeniem dodatkowych kursów bądź wdrożeniem nowego programu motywacyjnego, z perspektywy pracownika ocena okresowa jest kluczowa ze względu na możliwy awans, rozwój zawodowy lub wynagrodzenie. Zarówno jednak bycie ocenianym, jak również myśl o możliwym konflikcie z pracownikiem wiąże się czasem z dodatkowym stresem, dlatego też wszelkie czynności mające na celu zweryfikowanie wydajności pracowników powinny zostać przeprowadzone starannie i z ogromną dozą obiektywności.

Z pewnością należy pamiętać, jakie czynniki są ważne przy ocenie okresowej pracowników i jakie pomyłki popełniają wówczas przełożeni. Poważną i niestety dosyć częstą pomyłką jest zwracanie uwagi jedynie na to, co pracownik wykonuje źle, pominąwszy jego mocne strony.

pracownik jednej z firm IT

Autor: Cory M. Grenier
Źródło: http://www.flickr.com

Wówczas nie tylko przełożony nie ma pełnego obrazu sytuacji, lecz także pracownik (zobacz wzór wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony) może zostać negatywnie zmotywowany i w efekcie jego praca może się nawet pogorszyć. Inna bardzo ważna cecha to przejrzyste kryteria oceny, jakie są istotne (powinny być ściśle związane ze specyfiką stanowiska i zadaniami), rozdzielne (aby nie oceniać dwukrotnie tej samej cechy) , a także kompleksowe – wtedy pracownik jest oceniany w całości. Jest bardzo istotne, żeby zatrudniony był z nimi zapoznany – wiedza o tym, w jaki sposób jest się ocenianym, zmniejsza stres. W przeciwnym razie może być zaskoczony lub nawet zniechęcić się, że jego praca została oceniana poprzez czynniki, jakie nie były na początku w ogóle uwzględniane. Ocena pracownika to idealne narzędzie, które może wpłynąć na rozwijanie się zarówno samej firmy, jak również zatrudnionych – trzeba jednak mieć świadomość, jak z niej korzystać.

Typy owej analizy są bardzo różne. Wyjątkowo gruntowną analizą jest ocena 360 stopni – dzięki niej menadżer wie, jak pracownik jest widziany przez współpracujących, przełożonych , jak również klientów. Innym często spotykanym typem analizy jest „ocena 180 stopni” – wtedy badany jest najczęściej pracownik względem szefów i współpracowników. By poznać więcej, zdecydowanie warto posługiwać się narzędziami dostępnymi w internecie – można nie tylko poznać ogrom użytecznych informacji na temat rozmaitych badań HR i marketigowych, lecz także zapoznać się, jak powinna wyglądać ocena okresowa pracownika dla danego stanowiska.

You may also like...