• Bez kategorii

Zapewnienie ciągłego doskonalenia Kaizen w przedsiębiorstwie – sprawdź, w jaki sposób zastosować cykl PDCA

Przedsiębiorstwa starają się dziś oferować artykuły i usługi, jakie nie tylko spełniają, lecz także uprzedzają oczekiwania konsumentów. Zarazem pozostając konkurencyjne, muszą obniżać koszty. Firmy, zarówno duże jak również małe, wymagają całościowego podejścia do kwestii jakości, które uwzględniają poprawę przymiotów jakościowych oraz optymalizację kosztów.

Norma ISO 9001:2015 to ogólnoświatowa norma definiująca wymagania, jakie powinien spełniać system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Wprowadzanie systemu zarządzania jakością może odbyć się we wszelkich organizacjach, bez względu od ich wielkości oraz rodzaju.

Jeżeli ten artykuł jest dla Ciebie godny zainteresowania, to kliknij tutaj! Zamieszczone tam wiadomości również Cię zaintrygują – to bardzo użyteczne informacje.

Wśród korzyści wynikających z zastosowania normy ISO 9001:2015 znajdują się: usprawnienie wewnętrznego obiegu informacji, zwiększenie zaufania klientów, sprawność obsługi – znormalizowanie zasad postępowania, podwyższenie konkurencyjności, obniżenie kosztów działań, właściwy podział odpowiedzialności przez uzyskanie następujących uprawnień dla wyselekcjonowanych pracowników: audytor wewnętrzny.

audyt

Autor: parylo00
Źródło: http://www.freeimages.com

Audytor wiodący przeprowadza w firmie auditingi wdrożonych systemów. Określa, czy systemy owe zgodne są z postulowaniami normy, skutecznie realizowane oraz utrzymywane. W toku auditingu, audytor gromadzi konieczne dowody z audytu a także gromadzi dokumentację konieczną do opracowania raportu z audytu – bądź na bieżąco z normami ISO. Wykonanie audytu umożliwia poznać zarówno silne jak również słabsze strony firmy, przy czym dla słabych konieczne będzie wskazanie właściwych działań naprawczych a także zapobiegawczych. Audytor, zgodnie z wymaganiami normy, powinien posiadać stosowne kwalifikacje do przeprowadzania auditingów.

Szkolenia dla audytorów poprzez przekazaną wiedzę teoretyczną jak też szkolenie praktyczne, przygotowują do piastowania funkcji audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością – sprawdź szkolenia Akademii EcoMS. Wykłady i konwersatorium przeplatane są praktycznymi ćwiczeniami powiązanymi ściśle ze sferą specjalizacji uczestników. Szkolenia dla audytorów obejmują m.in: najistotniejsze definicje dotyczące auditingu oraz działań poaudytowych, przebieg auditingu, zawiadomienie o audycie: kto sporządza, do czego służy, działania poaudytowe – planowanie, realizacja, sprawdzenie efektywności.

Możesz również polubić…