• Bez kategorii

Obowiązkowe kształcenie pracowników warunkiem bezpieczeństwa pracy

Praca z zastosowaniem niebezpiecznych przedmiotów, zagrażających życiu i zdrowiu zatrudnionego potrzebuje oczywiście określonych kwalifikacji. Zawodem wymagającym odpowiedniego szkolenia i również weryfikacji umiejętności będzie oczywiście stanowisko spawacza

certyfikacja personelu spawalniczego

Autor: Michael
Źródło: http://www.flickr.com
.
bezpieczeństwo funkcjonalne

Źródło: pixabay
Certyfikacja personelu spawalniczego jest kwestią ważną, wszak bezpieczeństwo używania technologii spawalniczych jest monitorowane przez Unię Europejską, która ustala odpowiednie standardy. Parlament Europejski wdrożył rozporządzenie oznaczone PED 97/23/WE, zobowiązując firmy do przestrzegania ściśle określonych norm i procedur. Obejmują one głównie kwalifikacje spawaczy i stosowanych przez nich technologii. Aby certyfikacja personelu spawalniczego była możliwa, odbywają się są odpowiednie kursy i egzaminy weryfikujące sprawność spełniania międzynarodowych norm. Osoby, które uzyskały odpowiedni certyfikat otrzymują uprawnienia do pełnienia tego zawodu na terenie całej Unii Europejskiej. W celu kompletnego zabezpieczenia warunków w zakładzie pracy ogromne znaczenie ma tak zwane bezpieczeństwo funkcjonalne – . Najprościej określa się je jako zespół wszystkich przepisów mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa systemów elektronicznych lub posiadających programowalne elektryczne elementy składowe. Kursy szkoleniowe z bezpieczeństwa funkcjonalnego są przeprowadzane w dwóch przedziałach zaawansowania. Wyodrębniamy certyfikację ogólną pierwszego stopnia, dotyczącą przeważnie kadry kierowniczej, lub technicznej zajmującej się projektowaniem i obslugą systemów i urządzeń, których urzędy nie potrzebują dogłębnej wiedzy. Innymi słowy – fachowców niekoniecznie zajmujących się bezpośrednim prowadzeniem lub przeglądem bardziej skomplikowanych czynności. Certyfikacja drugiego stopnia dotyczy już kursów eksperckich i dzieli się na odpowiadające im działy specjalizacji – certyfikację personelu spawalniczego.

Praca na trudnych i niebezpiecznych stanowiskach wymaga wypełniania odpowiednich wytycznych. Bezpieczeństwo funkcjonalne jest właśnie ich zestawieniem. Odpowiednia certyfikacja > certyfikacja ce i edukacja pracowników w tym profilu są warunkami niezbędnymi do podjęcia pracy.

Możesz również polubić…