• Bez kategorii

Do jakich celów mogą nam posłużyć metalograficzne badania pod mikroskopem?

Dziś w nowszych laboratoriach za wsparciem mikroskopów bada się próbki w świetle odbitym od jej powierzchni. Można monitorować tym samym pewne składniki struktury jak również właściwości danego artykułu. Takie kontrole coraz częściej pełni się także w zakresie nauki studenckiej.

Mężczyzna przy mikroskopie

Autor: U.S. Army Corps of Engineers Savannah District
Źródło: http://www.flickr.com
W celu obadania mikrostruktury metali robi się badania struktury materiałów . Przeprowadza się je najchętniej za sprawą mikroskopu optycznego, powiększając obraz o plus minus 20 do 1800 razy. Użytkowany mikroskop metalograficzny umożliwia obserwację próbki w świetle odbitym od jej powierzchni, w związku z tym nieraz najcieńsze szlify są nieprzezroczyste i nie wolno wykorzystywać do nich oświetlenia światła przechodzącego przez aparat. Zachodzi zatem przymus szlifowania i polerowania nawierzchni metalu do lustrzanego poblasku.

Szlifowanie i pucowanie tworzy wiecznie jakieś zdeformowania słabej warstewki powierzchniowej, co w niektórych przypadkach zakłóca obserwację dobrej budowy metalu. Dlaczego robi się to wszystko? Tak naprawdę kontrola mikrostruktury pod mikroskopem zezwala na: scharakteryzowanie wielkości i szkicu ziaren, z jakich składa się sprezentowany metal bądź stop, ujawnianie wtrąceń niemetalicznych i także mankamentów wewnętrznych, identyfikowanie poszczególnych czynników fazowych i strukturalnych. Wspomaga także w określeniu zastosowanej techniki wytwarzania towarów, jak odlew, modyfikacja plastyczna, przetwarzanie cieplne.

Szykowanie zgładów do badań na mikroskopie świetlnym mieści: wycięcie próbki, szlifowanie i czyszczenie nawierzchni oraz jej trawienie. Podczas wycinania należy zwracać uwagę, tak aby nie spowodować jakichkolwiek przemian strukturalnych, sprawionych zgniotem albo nagrzaniem. Po przygotowawczej obróbce mechanicznej zgłady wygładza się na papierach ściernych o coraz drobniejszym ziarnie.

Spodobał Ci się zaprezentowany post? Jeżeli tak, zgłąb wartościowe tematy, jakie z zaangażowaniem opisaliśmy w najnowszym artykule (http://www.zafaworkwear.pl/).

Kolejnym zabiegiem jest polerowanie, które ma na celu doprowadzenie zgładu do stanu lustrzanego, bez jakichkolwiek rys. Diagnostykę formy wypolerowanej powierzchni realizuje się na mikroskopie przy 100-krotnym powiększeniu. Z reguły wykorzystywanym ekwipunkiem do badania metalograficznego jest mikroskop Le Chateliera.

Odnośnie badania metalograficznego bardzo ważna jest diagnostyka techniczna () sprzętu, która pozwoli nam na szczegółowe scharakteryzowanie próbki. Zajmuje się ona oceną poziomu technicznego maszyny poprzez sprawdzanie własności przebiegów roboczych. Nie możemy o niej zapominać w żadnym wypadku, gdyż może przyczynić się to do niedobrego wyniku badań.

Możesz również polubić…