• Bez kategorii

Jak wysłać PIT przez internet?

Rozliczając się z urzędem podatkowym jeszcze parę lat temu podatnik zobligowany był do przekazania papierowego formularza rozliczenia podatkowego. Dziś PIT może być składany tak w formie klasycznej, jak i przez internet. Ten ostatni sposób jest prostą i szybką formą rozliczenia podatkowego, ponieważ umożliwia rozliczenie się z urzędem fiskalnym bez potrzeby wychodzenia z mieszkania.

rozliczenia

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Aby oddać roczny PIT – informacje na Pitax.pl – nie potrzeba już stać w długich ogonkach w urzędzie podatkowym, starczy wysłać PIT online rozliczony w programie komputerowym.

Zgodzisz się raczej, że omawiany artykuł jest nieschematyczny. Jeżeli zatem masz chęć poznać go głębiej, zobacz info (https://kancelaria-temida.com/sprawy-rodzinne/) będące w tym serwisie.

Musimy tylko uważać by nasze rozliczenie było poprawne.

Jedną z najczęstszych omyłek których dopuszczają się podatnicy składający PIT online, jest niewłaściwy wybór zeznania podatkowego. Problemem bywa też aktualność formularzy podatkowych, gdyż E-deklaracja – tak samo jak deklaracja w tradycyjnej postaci – musi być formularzem obowiązującym dla danego roku podatkowego. Warto więc przedtem sprawdzić, czy program w którym wypełniamy nasz PIT online – informacje o pitach na pitax.pl – korzysta z zaktualizowanych druków. Składając nieodpowiedni druk PIT w urzędzie fiskalnym narażeni jesteśmy na wezwanie do złożenia korekty albo też do powtórnego złożenia formularza podatkowego.

Składając roczny PIT online bądź na papierowym formularzu trzeba skorzystać z poprawnego identyfikatora podatkowego. Do niedawna wszyscy posługiwali się w tym celu jedynie numerami NIP. Dzisiaj NIP stosowany jest tylko przy rozliczeniach przedsiębiorstw. Pozostali podatnicy przy wypełnianiu blankietów PIT muszą w polu „identyfikator ” napisać swój numer PESEL.

rozliczanie przez internet

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Innym często popełnianym błędem przy wypełnianiu e-deklaracji przez internet – Pitax – jest podanie mylnej wartości dochodu za poprzedni rok podatkowy. W takiej sytuacji podatnik nie będzie jednakże mógł wysłać e-deklaracji za pośrednictwem poczty e-mail, zatem będzie musiał ją złożyć we właściwym urzędzie podatkowym. Kontrola taka ma na celu zweryfikowanie tożsamości konkretnej osoby, bowiem na formularzu papierowym należy złożyć odręczną sygnaturę, zaś e-deklaracja wspomnianego podpisu nie żąda.

Wypełniając PIT online możemy być pewni iż nasze dane nie zostaną przechwycone przez osoby niepowołane pod warunkiem, że zadbamy o aktualizację naszego oprogramowania antywirusowego.

Możesz również polubić…