• Bez kategorii

Dane niezbędne przy prowadzeniu firmy

W artykule znajdują się przydatne informacje potrzebne przy prowadzeniu firmy. Zdefiniowany zostanie wskaźnik rotacji należności oraz e-sąd i dostęp do akt. Wskaźnik rotacji należności informuje o efektywności korzystania z należności do produkowania przychodów. Wskaźnik rotacji należności wskazuje ile razy w roku przedsiębiorstwo zdolne jest do zrekonstruowania stanu swoich należności, co w praktyce oznacza w jakim stopniu firma kredytuje swoich odbiorców.

Wyszukujesz odpowiedź na zapytanie jak uzyskać dostęp do akt e-Sądu? Od razu naciśnij ten link www!

sąd

Autor: Mark Hillary
Źródło: http://www.flickr.com
Inaczej mówiąc Wskaźnik rotacji należności określa ile razy w ciągu okresu obrachunkowego działalność gospodarcza dokonuje zamiany udzielonego kredytu kupieckiego na gotówkę (zobacz tutaj: Attorn). Wskaźnik rotacji należności definiowany jest jako iloraz przychodów ze sprzedaży i przeciętnego poziomu należności. Wskaźnik rotacji należności ma mieścić się w przedziale od 7,0 do 10,0. Niewielki poziom wskaźnika, czyli poniżej wartości 7 znaczy , że poziom należności jest duży, czyli, że przedsiębiorstwo nadmiernie kredytuje swoich odbiorców, co oznacza długotrwałe zamrożeniem środków pieniężnych w należnościach. Wartość tego wskaźnika określa się mianem cykli obrotowych i ich ilość (tym samym wartość wskaźnika) powinna być jak największa.

Może jakiś komentarz z witryny (http://www.dominikfilip.pl/specjalizacje/podzial-majatku/) Cię dotknął? Masz ochotę na to odpisać? Namawiamy Cię do tego gorąco. Czekamy na Ciebie!

Wzrost ilości cykli co roku świadczy o skuteczniejszym zarządzaniu należnościami.Zmniejszenie wartości tego wskaźnika zmniejsza zdolność spółki do płacenia zobowiązań na czas, gdyż spada wtedy również jej płynność finansowa. Wysoka wartość cyklu obrotowego jest pożądana – oznacza, że przedsiębiorstwo skutecznie ściąga należności, a jej odbiorcy terminowo uiszczają zadłużenie. Wskaźnik określa ogólną sprawność operacyjną. Podobnie jak wskaźnik cyklu uiszczania należności w dniach jest wskaźnikiem zróżnicowanym branżowo.

adwokat

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com

E-sąd jest najtańszą i najszybszą metodą windykacji należności. Wszelkie koszty sądowej windykacji należności w e-sądzie ponosi dłużnik. By złożyć pozew do sądu internetowego należy wypełnić formularz pozwu jak i załączyć dowody. Potem petent otrzymuje bezpłatną poradę oraz musi uiścić opłatę sądową. Następnie adwokat weryfikuje formularz. Gdy jest to konieczne radca prawny nanosi poprawki, tak aby roszczenia były oczywiste i sąd internetowy wydał nakaz zapłaty danej należności. Potem adwokat wnosi e-pozew do sądu internetowego oraz prowadzi postępowanie sądowe i egzekucyjne. Sąd rozpatruje pozew, a klient o każdej zmianie w sprawie jest na bieżąco informowany.Po egzekucji komorniczej petent odzyskuje całość zasądzonej kwoty, 100% odsetek oraz 100% opłaty sądowej.

Możesz również polubić…