• Bez kategorii

Na jakie lekcje stawia niepubliczna szkoła podstawowa?

Dzisiejszy świat gna do przodu. Niezwykle istotne jest zdobycie zdolności dopasowania się do nieustannie zmieniających się wymagań, jakie stawiane są przez realia. Aby uzyskać to wszystko, potomstwo powinno posiadać warunki do rozwijania się, a w procesie edukacji musi mieć wsparcie od nauczycieli.

niepubliczna szkoła podstawowa

Autor: Picturepest
Źródło: http://www.flickr.com
Jednym z głównych celów, jakie posiada niepubliczna szkoła podstawowa jest efektywna nauka obcych języków. Podstawowym językiem jest angielski już od zerowej klasy szkoły podstawowej. W drugiej klasie, będzie wprowadzony dodatkowo język francuski oraz hiszpański. Bardzo ważna w nauce języka jest ciągłość programowa, a nie wyłącznie jego bierna nauka. W czasie każdych zajęć, dzieciaki opanowują język obcy poprzez systematyczny kontakt z native speakerem. Szkoła taka powstała w odpowiedzi na potrzeby opiekunów.

Czy omawiany artykuł jest według Ciebie fascynujący? Jeśli tak, to kliknij także na pomocne artykuły (https://psychsupport.pl/psycholog-mokotow/), które okażą się nieprawdopodobnie użyteczne.

Niepubliczna szkoła podstawowa ma klasy liczące 15 uczniów, dzięki czemu dzieciaki posiadają zagwarantowaną naukę w wygodnych uwarunkowaniach.

moda flickr

Autor: Łukasz Dunikowski
Źródło: http://www.flickr.com/
W szkole prowadzone są lekcje wychowania fizycznego w doskonale zaopatrzonych salach sportowych i na basenie. Najlepsze okoliczności w sportowej przestrzeni powodują, że dzieciaki czerpią satysfakcję z ruchu i dają podstawy do zdrowego stylu życia na przyszłość. Każdy uczeń ma indywidualną szafkę, co eliminuje problem ciężkiego tornistra. Pozwalają te szafki pozostawić w szkole pomoce naukowe, których nie trzeba brać codziennie do domu. Aż do godz. 18 wychowankowie mogą przebywać w Świetlicy Edukacyjnej, jaka gwarantuje uczniom zorganizowaną formę spędzania czasu po zajęciach.

Wszystkie aktywności przeprowadzane w świetlicy są doliczone do czesnego. Dużo z nich pozwala pogłębiać wiedzę zdobytą w czasie zajęć lekcyjnych. Na świetlicy czas jest podzielony na odrabianie pracy domowej i czynny relaks.

You may also like...