• Bez kategorii

Czym jest ochrona spoconego czoła i gdzie jest to stosowane?

Tworzenie swojej bazy danych odbiorców, mimo tego, że jest niewątpliwie najskuteczniejszym rozwiązaniem, to jednak bywa także niezwykle długotrwałe i wymaga wiele nakładów sił i środków.

Z różnorodnych względów nie jest czasem możliwe utworzenie własnej bazy od zera. Wtedy jednym z możliwych sposobów jest zakup gotowej już bazy. Trzeba jednak powiedzieć, że nie jest to wyjście zupełnie wolne od ryzyka. Zgodnie z obowiązującą definicją, baza danych to ciąg informacji lub innych materiałów i elementów, które są zgromadzone wedle ustalonej procedury albo semantyki, dostępnych indywidualnie w dowolny sposób, także przy pomocy środków informatycznych, wymagające istotnego, co do liczby albo opieka nad osobami starszymi gdańsk jakości nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, demonstracji lub weryfikacji jego treści. Już z takiej definicji wynika, że tworzenie bazy danych znaczy istotny nakład pracy, który wykorzystany jest w celu jej zbudowania. Dlatego też taka baza przedstawia konkretną wartość, natomiast osoba, która ją robi, posiada prawo skorzystać z ochrony prawnej.
edukacja

Autor: Andrius Repsys
Źródło: http://www.flickr.com
Tego typu prawo wytwórcy do korzystania z obecnych w bazie danych jest nazywane w nauce prawem sui generis. Ochrona takiego prawa określana jest kolokwialnie jako ochrona spoconego czoła. Określenie to nawiązuje do celu nadania takiej ochrony, tj. gwarantuje, że nakład pracy na tworzenie tego typu bazy danych będzie posiadał przełożenie finansowe. Poza tym należy brać pod uwagę dobra oraz interesy osób trzecich, których dane zebrane w takiej bazie danych mogłyby się tyczyć. Przed podjęciem postanowienia o kupnie bazy danych trzeba niezwykle dokładnie zweryfikować jej stan prawny. Często bowiem bywa tak, że informacje wchodzące w ramy bazy uzyskano w sposób, który jest sprzeczny z prawem.

W takiej sytuacji trzeba się liczyć z żądaniami osób trzecich. Jest to szczególnie istotne w wypadku baz danych, które zawierają dane osobowe oraz tych, które równocześnie posiadają cechy utworu w rozumieniu rozporządzenia dotyczącego praw autorskich i praw pokrewnych.

You may also like...