Inwestycje na rynku walut – jak to wygląda?

Kontrakty forward stały się nadzwyczaj ważnym instrumentem w strukturze współczesnego rynku inwestycyjnego. Kontrakty forward tyczą się kupna, lub sprzedaży aktywów po wyznaczonej cenie w przyszłości. Nie muszą one spełniać przesłanek zakładanych przez giełdy.

Obie strony uzgadniają rozrachunki transakcji w dniu dostawy. W wypadku kontraktu forward, większa część ugód jest przeprowadzana w postaci dostawy towaru, bądź rozrachunku gotówkowego. Transakcja terminowa prognozuje, że artykuł, albo walor który jest jej tematem, wolno będzie nabyć, czy też zbyć po cenie korzystniejszej aniżeli wyznaczono w kontrakcie. Zbywca spodziewa się, że do czasu osiągnięcia transakcji kurs dobra spadnie niżej wyznaczonego, a więc zarobi sprzedając dobro po cenie większej od rynkowej. Z kolei nabywca spodziewa się podniesienia ceny, dzięki czemu będzie mógł odsprzedać kontrakt z korzyścią. Chcesz szczegółów?

pieniądze w walucie euro

Autor: Butz.2013
Źródło: http://www.flickr.com

Kontrakty forward nie są kwestią obrotu giełdowego, są proponowane przez instytucje finansowe ich interesantom, albo różnym instytucjom finansowym. Dowolność w ustalaniu warunków kontraktu, czyli brak normalizacji ogranicza obrót nimi przeważnie z powodu braku płynności, lecz również nie muszą dopełniać zastrzeżeń ustalonych przez giełdy, natomiast data dostawy może być dowolnym dniem, komfortowym dla obu stron transakcji. Wypowiedzenie umowy zawartej w ramach układu forward odbywa się również w drodze negocjacji pomiędzy uczestnikami transakcji.

Z wyjątkiem towarowych kontraktów foraward są również finansowe kontrakty forward na dostarczenie w ustalonym dniu danej wielkości pieniędzy. Kontrakty forward grają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Określa się je mianem kontraktów terminowych.

Forex informacje sprawdź przykłady wyznaczają wizualizację sytuacji rynkowej danej dewizy. Właściwie na każdej platformie brokerskiej jest możliwość znaleźć serwis (zobacz stłuczka szklana cena) poświęcony wykresom cenowym, dzięki czemu można online obserwować bieżącą kondycję rynkową i odpowiednio reagować otwierając, czy też kasując pozycję na parach walut. Jest możliwość przekształcać parametry wykresów poprzez zmianę skali czasu, przemianę obrębu, lub wybór rodzaju wykresu. Jest opcja zapisania wykresu i stworzenia swojego własnego.

Możesz również polubić…