Analiza wymagań – co ukryto pod tym ciekawym pojęciem? Przeczytasz w poniższym artykule!

Każdy system ma konkretne i równocześnie pożądane zachowania, które należy precyzyjnie zidentyfikować. Po ich identyfikacji możliwa staje się ich dokładna analiza, której celem jest uszczegółowienie wymagań i sprawdzenie czy nie występują w systemie jakieś wymagania mające charakter sprzeczny lub te, których charakter jest nieprawidłowy.

analiza wymagań w firmie

Autor: Mark Warner
Źródło: http://www.flickr.com

Terminem wymagań funkcjonalnych nazywa się rodzaje usług, które mają być wykonywane przez system, a także jego reakcje na określone sytuacje. Bardzo często wymagania wymagania, które mają charakter funkcjonalny obejmują również to, czego system nie potrafi wykonywać. Analiza wymagań jest więc pojęciem zaskakująco szerokim, którego zastosowanie i znaczenie jest bez najmniejszych wątpliwości bardzo znaczące. Decydując się na analizę wymagań, powinno się pamiętać że, analiza wymagań zawsze powinna opisywać to, jak system reaguje na określone cele, ale również wyniki, które są osiągane. Znaczenie ma także to, jakiego rodzaju warunki powinno się spełnić, aby wybrane zadania w ogóle mogły zostać przez system wykonane. Analiza wymagań zawsze musi uwzględniać także to, co powinien zrobić użytkownik, aby skorzystanie z systemu stało się przez niego w ogóle możliwe. Chodzi w tym wypadku o działania, które doprowadzić mają do osiągnięcia dokładnie podanego rezultatu.

Analiza wymagań funkcjonalnych zawsze musi pamiętać także o standardach obowiązujących w konkretnej organizacji i tym, aby system został do nich dopasowany. Jest to wyjątkowo istotna cecha, która umożliwia zachowanie odpowiedniej jakości. Tworzona lista wymagań powinna charakteryzować się wyraźnie określonymi cechami. Przede wszystkim powinna być spójna.

Nie wahaj się dłużej – zweryfikuj propozycję , jaką dla ciebie przygotowaliśmy. Uwzględniliśmy wszelkie oczekiwania naszych konsumentów!

analiza wymagań  w firmie

Autor: Images Money
Źródło: http://www.flickr.com

Chodzi o to, aby stosować te same słowa w tych samych znaczeniach i trzymać się raz przyjętej terminologii. Wielkie znaczenie ma również zrozumiałość dokumentów. Powinno się wiedzieć, że osoba przeprowadzająca analizę wymagań – musi wiedzieć, że osoba, która wykorzystywać będzie dokument niekoniecznie musi dysponować specjalistyczną wiedzą, którą dysponuje analityk. Dopasowanie wykorzystanego języka do odbiorcy jest więc jedną z najważniejszych cech analizy wymagań.

Zainteresował Cię ten materiał? To doskonale, ponieważ oryginalny wpis (https://www.traple.pl/2019/07/23/obowiazki-zwiazane-z-naruszeniami-ochrony-danych-osobowych-w-swietle-nowego-poradnika-uodo/) ma podobne informacje do omawianych.

W przeciwnym razie dokument stanie się zwyczajnie niezrozumiały i osoba, która go miała wykorzystać tak naprawdę z niego nie skorzysta.

You may also like...