Chcesz uzyskać patent na swój znak towarowy? Dowiedz się, w jaki sposób przeprowadzić rejestrację

Nasze prawa autorskie w Internecie i nie tylko mogą chronić znaki towarowe. Przyznawane są, jeżeli tylko wystąpimy z należytym wnioskiem o rejestrację. W jaki sposób należy ją przeprowadzić?
Najpierw musimy wybrać znak, którym chcielibyśmy określać nasze produkty albo usługi. Znak może mieć zarówno formę symbolu graficznego, a także melodii czy danego kształtu, jaki nie będzie mógł być używany przez inne zakłady lub firmy.

Prawo patentowe

Autor: Archives New Zealand
Źródło: http://www.flickr.com
Znak zawsze przydzielony jest do rzeczy czy do wskazanego przez nas działania, więc należy to dokładnie określić w składanym przez nas podaniu, aby otrzymać patent. Trzeba także gruntownie rozważyć hipotetyczne użycie znaku w następnych latach, ponieważ nie ma ewentualności dopisania towarów do znaku, jaki już był zarejestrowany. Więcej na http://jwp.pl/uslugi/prawo-autorskie/ściwym urzędzie. Robimy to osobiście albo z pomocą pełnomocnika, którym jest tzw. rzecznik patentowy. Jeżeli zdecydujemy się na jego usługi, będziemy mieć pewność fachowo sporządzonego wniosku, a przy tym zostanie on z miejsca oceniony profesjonalnym okiem, jaką ma szansę na zarejestrowanie. Razem ze składaniem podania należy uregulować należytą opłatę. Urząd Patentowy ma za zadanie skontrolować czy nasz znak może uzyskać patent i prowadzi w związku z tym wspatentronne badania. Uważnie sprawdza czy zostały dopełnione wszelkie formalności, a następnie przegląda wykaz towarów, które były wpisane na listę.

Czasem może się okazać, że poszczególne pozycje trzeba będzie przenieść do innej klasy, gdyż zostaną inaczej sklasyfikowane przez Urząd. Przeprowadzana jest również tzw. zdolność rejestracyjna znaku, to znaczy Urząd ocenia między innymi czy znak nadaje się do obrotu danymi towarami i czy nie narusza niczyich praw czy dobrych obyczajów.

Jeśli nie pojawią się żadne zastrzeżenia, Urząd udziela pozwolenia na opatentowanie znaku, o ile zostanie uiszczona opłata rejestracyjna i opłata za publikację. Czas oczekiwania na decyzję urzędu to nawet 16 miesięcy. Teraz już wiesz, jak zarejestrować znak towarowy. Mojak zarejestrować znak towarowy aby nie okazało się, że ktoś już Cię ubiegł i będziesz musiał zastanawiać się nad nowym oznakowaniem swoich towarów lub usług.

You may also like...