Tagged: towar

towar

Inwestycje na rynku walut – jak to wygląda?

Kontrakty forward stały się niezwykle ważnym instrumentem w strukturze współczesnego rynku inwestycyjnego. Kontrakty forward dotyczą kupna, względnie sprzedaży aktywów po ustalonej cenie w przyszłości. Nie muszą one spełniać warunków ustalanych przez giełdy.

Czym jest tak zwana International Standard Organization?

International Standard Organization to nazwa Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej; stowarzyszenia, jakie w swym gronie skupia ambasadorów narodowych komitetów normalizacyjnych. Jest to organizacja pozarządowa oraz dobrowolna.