Analiza wymagań – co ukryto pod tym ciekawym pojęciem? Przeczytasz w poniższym artykule!

Każdy system ma jasne i jednocześnie oczekiwane zachowania, które należy precyzyjnie opisać. Po ich zidentyfikowaniu możliwa staje się ich dogłębna analiza, której celem jest dookreślenie wymagań i określenie czy nie znajdują się w systemie jakieś wymagania sprzeczne lub te, które mają charakter nieprawidłowy.